Actie schoenendoos

Op startzondag 17 september is de aftrap gegeven voor de schoenendoosactie 2023. Hierbij nog wat meer informatie. De schoenendozen kunnen tot uiterlijk vrijdag 17 november ingeleverd worden. Dit kan in de Kruisheuvelkerk o.a op vrijdagochtend tijdens een kopje koffie bij de koster. In de Leidraad kan het op dinsdagochtend tijdens de koffieochtend. En in de Dorpskerk voor of na de kerkdienst.

Of op een ander moment wanneer u in één van de kerken aanwezig bent.

Mocht het inleveren toch nog een probleem vormen laat het dan even weten! Dan is er zeker nog wel iets mogelijk.
Op zondag 29 oktober is er kliederkerk in de Dorpskerk. Er zal dan een workshop “schoenendoos versieren” zijn. Voor jong en oud! Neem zoveel mogelijk een eigen schoenendoos mee. We gaan er dan wat leuks van maken.

Let wel op de maat van de doos! Zie de folder. Daar staan ook aardig wat tips in ook voor het vullen van de schoenendoos. Mocht u denken “ik ben niet in staat om een schoenendoos te vullen” dan kunt u uiteraard in plaats daarvan een financiële bijdrage leveren. Ook die is nodig voor de verzendkosten van de dozen à €5 per doos. Schrijf in ieder geval op de enveloppe het bedrag dat u gedoneerd heeft. Dit mag ook anoniem. Zodat wij weten hoeveel geld er is opgehaald.  Op de website van de schoenendoosactie vindt u veel meer informatie. Altijd leuk om even een kijkje daar te nemen: schoenendoosactie.nl

Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, laat het mij dan weten:
Nathalie Ros 06-28194956