Bericht van de Covid Taskforce

Vrijdag 12 november zijn er nieuwe en fors aangescherpte maatregelen afgekondigd door het kabinet om het aantal COVID-besmettingen in de samenleving spoedig terug te dringen. Daarbij is aangegeven dat het van enorm belang is dat dit breed, onder zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden, gebeurt om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen en de zorg te ontlasten.

Maandag 15 november heeft de COVID-taskforce van de PGL hierover overleg gehad. Binnen dit overleg zijn alle mogelijkheden de revue gepasseerd: van alles laten zoals het is, tot QR code gebruiken voor kerkbezoek. Van de diensten volledig digitaal gaan houden tot het aanmelden voor diensten.

Het is een hele worsteling geweest om tot een besluit te komen. Als uitgangspunt geldt voor ons als PGL nog steeds: we willen ons steentje bijdragen aan het beschermen van kwetsbaren. Dat betekent dat doorgaan zoals we de afgelopen weken steeds gedaan hebben geen optie is. Volledig “digitaal gaan” vinden we dan weer een te grote stap.

Bij de optie om van QR codes gebruik te maken geldt dat mensen dan binnen anderhalve van elkaar (zouden kunnen) zitten. Dat vinden we onwenselijk, omdat de beste manier om verspreiding van het virus tegen te gaan is: afstand tot elkaar houden.

Daarom is, na alle voors en tegens uitgebreid met elkaar besproken te hebben ervoor gekozen om weer te gaan werken met aanmeldingen voor de diensten, waarbij het uitgangspunt is dat er minstens anderhalve meter afstand tussen de zitplaatsen is. Bezoekers worden dan ook weer naar hun plaats begeleid.

Concreet betekent dit dat tot en met zondag 5 december geldt:

  • Aanmelden voor de dienst, onder vermelding van het aantal personen per huishouden, uiterlijk vrijdagmiddag 18:00 uur via:
  • Er is crèche en kindernevendienst, ook hiervoor is aanmelden noodzakelijk.
  • Bij overintekening zal worden geloot. Als dat het geval is krijgt u voor zaterdag 18:00 uur bericht.

Alle overige afspraken blijven onveranderd ten opzichte van de laatste berichtgeving.