Het vakantiebureau

Het Vakantiebureau heeft weer mooie vakantieweken gepland voor senioren en voor mensen die zorg nodig hebben.
Onder voorbehoud hoopt men te kunnen starten op 29 mei op twee locaties.

De vakanties zijn coronaproof ingericht, dus o.a. met kleinere groepen.

Het Vakantiebureau is onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Wilt u een vakantiegids ontvangen of meer weten: bel dan met Anneke Joffers; 06-13757221 of Gerrie Jansze 070-3460266

In het komende kerkblad komt ook meer informatie.