Vanaf zaterdag 25 september meer versoepelingen

Per zaterdag 25 september is er een nieuwe reeks versoepelingen aangekondigd door de Rijksoverheid rondom het Corona-virus. De meest in het oog springende aanpassing betreft het vervallen van het advies om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. 

Dit betekent ook voor de PGL een nieuwe situatie. Als PGL zullen we geen gebruik gaan maken van Corona-toegangsbewijzen voor onze kerkelijke activiteiten. De COVID-taskforce heeft de bestaande maatregelen heroverwogen en daarbij een balans gezocht tussen de verschillende onderdelen van kerk-zijn. Daar waar je op het ene punt verder versoepelt, betekent dat in sommige gevallen dat je dat niet ook op een ander punt kunt doen.

Hieronder staan de nieuwe maatregelen uitgebreid opgesomd. Deze blijven van kracht, totdat de Rijksoverheid een aanpassing in de maatregelen doorvoert. Vooralsnog is het volgende moment daarvoor rond 1 november gepland.

Basisregels blijven bestaan
Om verantwoord verder te kunnen gaan, blijven de basisregels van toepassing:

  • We blijven thuis bij klachten. Dit geldt ook bij lichte klachten en ook als we al gevaccineerd zijn.
  • We ontsmetten onze handen bij binnenkomst;
  • We ventileren onze gebouwen.

Geef elkaar de ruimte
Waar mogelijk houden we nog steeds afstand tot elkaar, en we geven elkaar ook de ruimte. Als iemand behoefte heeft om wél anderhalve meter afstand te houden, dan is daar ruimte voor en respecteren we dat.

Aanmelden niet meer noodzakelijk
Met ingang van zondag 26 september is het niet noodzakelijk om uzelf aan te melden voor een kerkdienst. Iedereen is dus altijd welkom, en er zal ook niet meer geloot worden. Er is dus geen sprake meer van een maximaal aantal bezoekers.

Nota bene: als u een plek in de kerk wilt hebben waar wél anderhalve meter afstand is tot andere bezoekers, dan is dat mogelijk. Meldt u in dat geval wél aan via de gebruikelijke mailadressen. Dan kan gezorgd worden voor voldoende plekken waar deze afstand gewaarborgd is.

Begeleiding naar zitplekken blijft bestaan
We blijven begeleid worden naar onze zitplek bij binnenkomst, en er wordt nog steeds door een vrijwilliger/ambtsdrager aangegeven wanneer we de kerk weer mogen verlaten.

Garderobes blijven buiten gebruik
Om opstoppingen te voorkomen, en het makkelijker te maken om enige afstand te bewaren, worden de garderobes niet gebruikt. Uw jas neemt u dus nog steeds mee naar uw plaats in de kerk.

Uitbreiding zang
Naast de voorzang die we de afgelopen weken in onze diensten hebben gehad, zal er een tweede lied gezongen gaan worden. Concreet betekent het dat de volgende onderdelen ook door de in de kerk aanwezige gemeenteleden worden gezongen:

  • Het lied na de overdenking
  • Het slotlied
  • Het “Amen” na de zegen

Ventilatie: deuren blijven te allen tijde open
Omdat we met meer mensen bij elkaar zullen zijn, dichter bij elkaar gaan zitten en meer gaan zingen is goede ventilatie absoluut noodzakelijk. In al onze gebouwen kan dat alleen door het openzetten van deuren. Deze zullen dan ook altijd, ongeacht de weersomstandigheden of tocht, open staan. Alleen zo kunnen we de grotere risico’s die we gaan nemen zo veel mogelijk beperken. 

Dit kan bij koudere temperaturen ook betekenen dat het noodzakelijk is uw jas tijdens de dienst aan te houden.

Beweging tijdens de dienst
De loopbewegingen proberen we nog steeds te beperken tijdens de dienst. Daarom zullen de kinderen nog steeds voor de kerkdienst al naar de kindernevendienst gaan en zullen we tijdens de dienst nog geen gebruik maken van de kaarsenboom rondom de gebeden.

We voeren twee versoepelingen door:

  1. Kinderen mogen voor de zegen bij hun ouders gaan zitten, maar alleen als ze daarvoor niet een hele bank door hoeven te lopen: de ouders gaan dan ook op een hoek van de bank/dichtbij de ingang van de kerkzaal tov de kindernevendienst zitten.
  2. Er kan weer gebruik gemaakt worden van lectoren. Deze zorgen ook dat zij niet langs anderen hoeven te lopen in een kerkbank of zoveel mogelijk vooraan gaan zitten.

Koffie na afloop alleen buiten
De komende weken zal er, indien het weer het toelaat, buiten gelegenheid zijn om koffie te drinken. Bij slecht weer is er geen “nazit” bij de kerk.