Begraafplaats Wilsveen

Historie

De begraafplaats ligt aan Wilsveen 10C in de Nieuwe Driemanspolder aan de weg van Leidschendam naar Zoetermeer. De begraafplaats is in 1820 aangelegd op de plaats waar vanaf de 17e eeuw de Hervormde kerk van Wilsveen heeft gestaan. Deze kerk werd in 1684 gebouwd naar een ontwerp van Jacob Roman. Nadat in 1818 de kerkgemeenschap van Wilsveen was samengevoegd met de Hervormde kerk te Leidschendam (het achthoekige kerkje bij de sluisbrug), werd het kerkgebouw gesloopt. Het oudste deel van de begraafplaats is gelegen tussen de gedeeltelijk afgebroken muren van het vroegere kerkje. De bovenste delen van de kerkmuren zijn thans nog zichtbaar.
In de loop der tijd is de begraafplaats drie keer uitgebreid, laatstelijk in 2009 waarbij het aantal graven nagenoeg werd verdubbeld tot ca. 250. De bewogen geschiedenis van deze plek in de polder is weergegeven op de zuil (een z.g.stadsbaken) bij de ingang.

Radio Midvliet TV op de begraafplaats Wilsveen

Begraafplaats Wilsveen is op Radio Midvliet TV geweest.
Heeft u de uitzending gemist, of wilt u deze nog een keer zien? Maker Jaques van Herten heeft het filmpje op YouTube geplaatst.

Levend Rijksmonument

Sinds 1998 heeft de begraafplaats de status van beschermd rijksmonument. Maar het is tevens een ”levend“ monument . Met deze, voor een begraafplaats ietwat gewaagde aanduiding, wordt bedoeld dat er overleden dierbaren worden herdacht en dat het mogelijk is en blijft om er een laatste rustplaats te vinden.
Er zijn algemene graven, familiezandgraven, familiegrafkelders en een urnen-columbarium. Diegene die bij leven reeds een laatste rustplaats wenst te reserveren op deze prachtige verstilde plek in het weidse landschap, heeft daartoe de mogelijkheid. In het verleden werd begraven alleen toegestaan als de overledene lid was van de Hervormde kerk of aan het Wilsveen woonde. Tegenwoordig bestaan die beperkingen niet meer.

Eigendom en beheer

De Hervormde Gemeente te Leidschendam droeg eigendom en beheer in 2005 over aan de Stichting Hervormde begraafplaats Wilsveen. Met handhaving van het begrip Hervormd in de naam, wil het stichtingsbestuur verwijzen naar de historische context waarin de begraafplaats is ontstaan. Het onderhoud van de begraafplaats wordt, doorgaans op woensdagmorgen, met veel toewijding gedaan door vrijwilligers. Het delven van graven is uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.

Het Reglement van de begraafplaats kunt u hier inzien.

Contact

Het correspondentieadres van de stichting is:

Laurentiusweer 7
2265DD Leidschendam

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter/beheerder W.Wiegeraadt (tel 070-3272129 of 06-53346431) of bij diens afwezigheid met de heer J.M..Smit (tel. 070-8872513 of 06-28428952).