Bridging Gaps

Al vele jaren komen theologiestudenten uit de hele wereld naar Amsterdam om met elkaar een tijdelijke leergemeenschap te vormen. Het programma wordt gedragen door de theologische faculteit van de VU en de Protestantse Theologische Universiteit.
Door uitwisseling ontdekken de deelnemers elkaars context. Het maakt uit of je in China woont, in Zuid-Afrika of in Indonesië. De positie van de kerken kan zeer verschillen. De gesprekken en colleges in Amsterdam dragen eraan bij dat de deelnemers, niet allen student, sommigen al werkend, hun eigen context leren zien vanuit een ander perspectief. Niet in de laatste plaats maken zij tijdens hun verblijf van bijna drie maanden kennis met de Nederlandse samenleving die zo anders is dan hun thuissituatie, en ook kennis met kerken in Nederland. Er vallen heel wat kloven te overbruggen, vandaar de naam van het studieprogramma: bridging gaps.

De achttien studenten, dit jaar uit verschillende Afrikaanse landen, maar ook uit Azië en Latijns Amerika, brengen in weekends twee aan twee bezoeken aan kerkelijke gemeenten.

In Leidschendam ontvingen wij op zaterdagmiddag 30 september twee gasten, de één uit Myanmar, de ander uit Brazilië. Er werd in twee delen, eerst in de Dorpskerk en later in de Kruisheuvelkerk een presentatie verzorgd over de Protestantse Gemeente Leidschendam. De studenten kregen o.a. iets te horen over het veranderingsproces dat gaande is, over jongeren- en ouderenwerk, over de diaconie en de ZWO. Na die presentaties was er een open maaltijd in de Kruisheuvelkerk. Tijdens de maaltijd presenteerden de studenten zichzelf, ze vertelden over leven en kerk-zijn in eigen land.

Op zondag 1 oktober waren de studenten aanwezig bij de viering in De Leidraad en ze leverden aan de dienst een eigen bijdrage.