Algemene middelen diaconie

De diaconie ondersteunt een groot aantal algemene zaken, maar daarvoor is ook aanvulling nodig van de middelen.
Voor de aanvulling van de algemene middelen wordt daarom ook regelmatig gecollecteerd.