Gentlecare

Bij de start van de werkgroep in 1990 werd gedacht dat een periode van vijf jaar ondersteuning voldoende zou zijn. Helaas blijken de ontwikkelingen in Zuid Afrika in het algemeen langzamer te gaan dan gedacht, terwijl de economische situatie in het Karoogebied alleen maar is verslechterd. De kerken komen financieel steeds moeilijker te zitten en door het vertrek van de beter opgeleiden ontstaat verder verlies van draagkracht en groot gebrek aan kader.
Door de acties van de werkgroep kon in 2005 € 3.157.- en in 2006 € 3.475.- worden overgemaakt.
De besteding van deze gelden wordt door de classis bepaald. Nu eens worden de bijdragen ingezet voor het kerkewerk, dan weer is het nodig de predikanten van Colesberg en Britstown te compenseren voor achterstallig salaris. Gesteld kan worden dat dank zij onze assistentie de predikantsplaatsen van Colesberg en Britstown gehandhaafd kunnen blijven en zij door onze bijdragen en gebed zeer bemoedigd worden.

Ook U kunt aan dit werk bijdragen door uw bijdrage te storten op bankrekening IBAN NL33RABO0365908002 ten name van de Werkgroep Gentlecare van de Protestantse Gemeente te Leidschendam.

Nadere informatie:
Arie van der Giessen
tel. 070-3274227

Dinie Vegt-Ganzevoort 
tel. 070-3278762

Jaarverslag

Ieder jaar brengt de werkgroep het jaarverslag uit. U kunt deze hier downloaden.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015