Schikkingen Dorpskerk

4de Advent 2021

De Amaryllis is verborgen in de bol, groeiend naar het licht. Nieuw leven, gezegende toekomst.

2de Advent 2021

Dit is een variant op de symbolische bloemschikking van de PKN: In een ander licht.
De aarde en de zon.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

De schikking bestaat uit losse bloemstukjes, die na de dienst naar gemeenteleden werden gebracht.