Schikkingen Kruisheuvelkerk

Schikking Kerst 2021

Kerst:
De zon is helemaal opgekomen en straalt in volle glorie! God geeft ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. 
De witte bloemen met groen maken het vandaag extra feestelijk.

Schikking 4de Advent 2021

Basisschikking
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. 

4e Advent: 
De Amaryllis is verborgen in de bol, groeiend naar het licht. Nieuw leven, gezegende toekomst. 

Schikking 3de Advent 2021

Basisschikking
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. 

3e Advent: 
De groter wordende zon. Deel met elkaar het brood, het leven, in het volle licht. 

Schikking 2de Advent 2021

Basisschikking 
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven.


2de Advent:
De opkomende zon is iets groter geworden.
Vóór de schikking staat een glazen schaal waarin een Jakobsschelp drijft met daarin een brandend  lichtje, dopen met licht. 
Morgenlicht- vol verwachting

Schikking 1ste Advent 2021

Basistekst:
God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden.
Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.

1ste Advent: 
Gedroogde grassen als stralen van de zon. 
Morgenlicht vol verwachting

Schikking Laatste zondag v.h. Kerkelijk Jaar

Deze zondag gedenken we hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. We noemen de namen van hen die met ons verbonden waren.
Verbonden met ons en met God, met het Licht van de Eeuwige.
Met verschillende kleuren lint, die vanuit de Paaskaars naar de witte stenen lopen, waarop de namen zijn geschreven, geven we die verbondenheid aan. De kleuren wijzen naar het unieke van al die levens.

Schikking Dankdag voor Gewas en Arbeid

‘Niet voor schuren
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt’.

tekst Ad den Besten

Startzondag, september 2021

Actief op weg gaan, start nieuwe seizoen.
In beweging komen, zoals de fiets verbeeldt.
Versierd met bloemen in vele kleuren, symbool voor de veelkleurige gemeente met élk hun talent.

Zoals ook de nieuw te bevestigen ambtsdragers aan de slag gaan.

Een jaar in het teken van duurzaamheid
Verantwoord omgaan met God’s schepping en ZORG ervoor
De windmolens, Fairtrade-produkten en veel groen staan hiervoor symbool.

Startzondag, september 2020

Twee groene cirkels met weinig kleur, verbonden met een ketting, verbeelden onzekerheden, beperkingen, angst, afstand en gemis van contacten…

Maar ook een bloemstuk vol van kleur, onze kleurrijke gemeente, de zonnebloem centraal, het Licht van God.

Nieuwe dingen die ontkiemen, omzien naar elkaar, nieuwe wegen zoeken, begin van een nieuw seizoen… SAMEN op weg…

Tot slot blijdschap om drie nieuwe ambtsdragers, de rode rozen staan voor geheimhouding.
Alles is verbonden met klimop, de trouw van God…


Kerstmorgen 2019

De kroon op alle kransen is de bol in top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.

Wit als kleur van zuiverheid en licht omdat leven veel licht nodig heeft. Woord, Licht en Leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.

Pinksteren 2019

Rood is de kleur van Pinksteren, vuur en liefde. De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in roodkleurige bloemen.
De Heilige Geest mag als een lopend vuurtje door de wereld gaan.
Vuur dat ons verwarmt, enthousiast maakt en inspireert om in beweging te komen.