Schikkingen Kruisheuvelkerk

19 mei 2024, Pinksteren

Rood, de kleur van Pinksteren.

De 12 takken die de wereld draagt verwijzen naar de twaalf leerlingen.

Vervuld met Geest,
in vuur en vlam,
de wereld in:
een deur staat open
om te gaan en
wereldburger te worden.

31 maart, Pasen

De donkere bol, die de wereld voorstelt, werd in de 40-dagentijd steeds groener! Het licht dringt langzaam door.

Pasen:
Vandaag vieren we de opstanding van Jezus: Het leven gaat open! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Uit de bol stroomt het nieuwe leven! Witte voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

30 maart, Stille Zaterdag

Basisschikking 40-dagentijd
De bolvorm van de schikking verwijst naar de kringloop van het leven. Aanvankelijk is de bol donkerbruin maar gedurende de 40 dagen wordt de bol groener. Het licht dringt door. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

Stille zaterdag:
We vertrouwen op het mooie dat komen gaat: de opstanding van het licht, de nieuwe morgen! Daarnaar verwijst het doek over de schikking, die bij de komst van het licht verwijderd wordt.

29 maart, Goede Vrijdag

Basisschikking 40-dagentijd
De bolvorm van de schikking verwijst naar de kringloop van het leven. Aanvankelijk is de bol donkerbruin maar gedurende de 40 dagen wordt de bol groener. Het licht dringt door. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

Goede Vrijdag:
Het is duister en zwart. Er schijnt geen licht meer. Je ziet het houten kruis dat de wereld draagt. Oorverdovende stilte. Zoute tranen…

28 maart, Witte Donderdag

Basisschikking 40-dagentijd
De bolvorm van de schikking verwijst naar de kringloop van het leven. Aanvankelijk is de bol donkerbruin maar gedurende de 40 dagen wordt de bol groener. Het licht dringt door. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

Witte donderdag:
In de bol zien we witte klokjes (campanula). Een oproep om dienstbaar te zijn. De witte doek verwijst naar de voetwassing. Klokjesbloemen herinneren ons aan dankbaarheid en dienende liefde.

24 maart, Palmpasen

Basisschikking 40-dagentijd
De bolvorm van de schikking verwijst naar de kringloop van het leven. Aanvankelijk is de bol donkerbruin maar gedurende de 40 dagen wordt de bol groener. Het licht dringt door. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

Palmpasen:
De schikking is een alternatieve palmpasenstok. De 30 abrikozen staan voor de dertig zilverlingen die het verraad symboliseren. De 12 pinda’s staan voor de twaalf apostelen. De buxus symboliseert Palmpasen. Hosanna!

17 maart, vijfde zondag van de 40-dagen tijd

Basisschikking 40-dagentijd
De bolvorm van de schikking verwijst naar de kringloop van het leven. Aanvankelijk is de bol donkerbruin maar gedurende de 40 dagen wordt de bol groener. Het licht dringt door. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

5e zondag:
De aarde bezitten, gebruiken … te eren. Rechtvaardig is de nederige mens.

3 maart, derde zondag van de 40-dagen tijd

Basisschikking 40-dagentijd
De bolvorm van de schikking verwijst naar de kringloop van het leven. Aanvankelijk is de bol donkerbruin maar gedurende de 40 dagen wordt de bol groener. Het licht dringt door. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

3e zondag
“niet zien, donker, reflectie”

25 februari, tweede zondag van de 40-dagen tijd

Basisschikking 40-dagentijd

De bolvorm van de schikking verwijst naar de kringloop van het leven. Aanvankelijk is de bol donkerbruin maar gedurende de 40 dagen wordt de bol groener. Het licht dringt door. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

2e zondag

“Trouw aan God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd 
Goed genoeg.”

.”

18 februari, eerste zondag van de 40-dagen tijd

Basisschikking 40-dagentijd

De bolvorm van de schikking verwijst naar de kringloop van het leven. Aanvankelijk is de bol donkerbruin maar gedurende de 40 dagen wordt de bol groener. Het licht dringt door. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

1e zondag

“Geroepen als profeet
zoals bloesem de lente roept.
Luister nieuw bewustzijn.”

14 januari 2024, Doopdienst Thijs

”We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk ”
(Sela)

Het (doop)water wordt verbeeld door hangend beregras met waterdruppels, hedera en blauwe linten in neergaande lijn.
De blauwe bloem symboliseert de dopeling, Thijs, en is verbonden met drie witte rozen: Vader, Zoon en Heilige Geest, in wiens naam hij wordt gedoopt.
Thijs wordt omringt door zijn familie, uitgebeeld met kleinere rozen.
Maar ook de gemeente staat om hem heen, verbeeld in wit gipskruid.
Het vingerblad symboliseert Gods hand, waarin Thijs zich geborgen mag voelen en zijn naam geschreven staat.

25 december, Kerst

In de vier adventsweken is de liturgische schikking van donker naar licht gegaan. 
Nu is het zover: Kerstfeest! 
De wereld heeft een lichte kleur gekregen.
Veel witte bloemen zijn het teken van feest en ook het licht van de kaars verdrijft de duisternis.
Voluit vieren we vandaag de geboorte van Jezus. 
Het licht breekt door!

24 december, vierde zondag van Advent

17 december, derde zondag van Advent

10 december, tweede zondag van Advent

Advent 2023
Elke week komt het licht van kerst dichterbij. We kijken uit naar een mooie toekomst, een nieuwe wereld met rechtvaardigheid, vreugde en heelheid. En ondertussen staan we stil bij wat onze eigen rol is op de weg naar deze toekomst en in deze nieuwe toekomst. Wat kunnen we, wat willen we, wat durven we; wat hebben we nodig, wat kunnen we geven.
De schikking heeft een stevige basis, vast als een rots, sterk als vertrouwen. Met de vier verschillende bollen verbeelden we de vier windstreken, de hele wereld. Elke week wordt de wereld mooier, ronder. De kleuren gaan van donker naar licht. Uiteindelijk is iedereen en alles met elkaar verbonden.

3 december, eerste zondag van Advent

Startzondag, 17 september 2023

Het thema van dit nieuwe kerkelijk seizoen is ‘Ga mee!’ en het moedigt ons aan om deel te nemen aan de beweging van geloof, hoop en liefde die God heeft gestart.

Vandaag staat de liefde centraal: alleen samen kunnen we de hoogte en diepte van Gods liefde ervaren!

Het hart is verbonden aan de kleur rood, symbool voor de liefde.
Het anker is verbonden aan de kleur groen, het symbool van de hoop en de toekomst.
Het kruis is verbonden aan de kleur blauw, de kleur van het hemelse.

Dankbaar voor 
Een hart vol liefde
Een kruis van genade
Hoop als anker

Afscheid ds. Fulco de Vries Bouwstra

De druivenstronk verwijst naar je werk in Gods wijngaard. De 3 zonnebloemen zijn gericht op Het Licht, God heeft Zijn licht over je laten schijnen.
Het is ook een beeld van geloof, trouw en toewijding. Ze symboliseren Vader, Zoon en Heilige Geest, dit was je basis. De goudgele kleur van de bloemen staan voor je warmte, zonlicht en vreugde die je ons gegeven hebt. De 5 rozen staan voor jouw liefde en de dankbaarheid dat we je hebben mogen leren kennen.   
De kleur oranje vanwege je passie en gedrevenheid.
5 is het getal van de mens (hoofd, 2 armen en 2 benen en de 5 zintuigen horen, zien, ruiken, proeven en voelen.
Iedereen mocht altijd een beroep op je doen!
Druiven en bessen verwijzen naar de vruchtbaarheid in de gemeente: je hebt vruchten gedeeld door te luisteren, uitgedeeld door je gebeden, aandacht gegeven in vreugde en verdriet en je laat vruchten achter (goede herinneringen bij velen). Het vingerblad symboliseert het op handen gedragen worden door God. De groene kleur voor de trouw aan hen die aan je zorgen waren toevertrouwd.
De vlammen van Gloriosa en de vuurpijlen mogen niet ontbreken, je zette Pinksteren ook letterlijk in vuur en vlam!
Kruis van wilgentakken herinnert aan ‘de door jouw gecreëerde 3 kruisen’ op Paasmorgen, die in alle drie de kerken met narcissen werden versierd.
Korenaren en vijgenblad linken naar je liefde voor (Bijbels)koken en introductie Running Diner. Bladeren van Hop zijn natuurlijk een verwijzing naar je Trappistenbier-avonden (helaas nog geen periode van hopbellen)
Tenslotte een notenbalk, die staat voor je liefde voor muziek, zang en bijdrage in musicals.

Pinksteren 2023

De schikking belicht allerlei kanten van het Pinksterfeest. We zien aan het vingerblad hoe Gods hand ons draagt, aanwezig is, ons beschermt en wij verder kunnen. De witte bolletjes verbeelden hoe de Heilige Geest rond wil gaan in ons leven.
Klimop door de hele schikking als uitleg van Gods trouw.
De rode bloemen vertellen van de kleur van Pinksteren, de vlammende tongen van vuur zijn verbeeld in de bloemen bovenaan.

40-dagentijd 2023
Het thema van de schikkingen in de 40-dagentijd is: Uit liefde voor jou! 
De basis voor de schikking zijn kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van anderen is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. 
Met deze kronkeltakken worden er elke week naar Pasen toe andere vormen gemaakt zoals een boog, een ellips en een cirkel.
De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De 40-dagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. Hoe dichter bij Pasen, hoe kleurrijker, hoe uitbundiger. 

Paasmorgen


We zien een krans van kronkeltakken. Deze zijn bij alle schikkingen tijdens de 40-dagentijd gebruikt, steeds in een andere vorm. De krans is opgemaakt als een bloeiende tuin, ten teken van nieuw leven, de dood overwonnen. kleuren, geuren, kringloop, begin zonder eind.
Het Licht van Pasen mag stralen, het is feest!

6de zondag 4-dagentijd

In de schikking zijn geurende kruiden verwerkt die verwijzen naar de kostbare geurende olie die Maria over de voeten van Jezus goot. Zij wilde het goede doen. Een opwekking voor ons allemaal het goede te doen. Dit kan een wending in iemands leven geven.
De buxus verwijst naar Palmzondag, de intocht in Jeruzalem.

5de zondag 40-dagentijd

De krans symboliseert het leven, zonder begin en eind. Tussen de kronkeltakken zijn gedroogde strobloemen en gedroogde grassen geplaatst die herinneren aan het aardse leven. Groene grassen en frisse tulpen maken de cirkel levend!

4de zondag 40-dagentijd

We zien in de schikking een oog, gemaakt van takken en hyacintbloemetjes. 
“Laten we omzien naar elkaar. 
Laten we ook gezien worden.
Hoe kijk jij en hoe zien andere mensen jou?”
Het licht van Pasen schijnt al iets door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.

3de zondag 40-dagentijd

De krans met daarin water en waterplanten verbeeld de bron waar de Samaritaanse vrouw Jezus ontmoet. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.
Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of maatschappelijk mijlenver van je af staan is één van de meest louterende ontmoetingen die je in dit leven kunt hebben.

2de zondag 40-dagentijd

De kronkeltakken staan symbool voor een berg. 
Jezus worstelt op de berg met dingen waar hij als een berg tegenop ziet, net zoals wij dat ook wel eens kunnen doen. 
Dan verschijnen Mozes en Elia om hem een hart onder de riem te steken. Een mens maakt soms veel mee, dan heb je een ander nodig: Aan Gods tafel zit je niet alleen. 

Kerst 2022

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een enkel stukje gebroken glas: de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

4e Advent, schikking “de wereld omgekeerd”

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt: dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

2e Advent, schikking “de wereld omgekeerd”

Op de tweede adventszondag gaat het over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door de schelp. Johannes waarschuwt dat de tijd dringt en dat de bijl aan de wortel ligt. De bijl zien we terug in de schikking. De lelie zit nog in de knop, ook een teken van het nieuwe begin. 

1e Advent, schikking “de wereld omgekeerd”

In een spiegel kan je zien wat op het eerste gezicht is verborgen. De spiegel bevat gebroken stukken: scherven die bij het leven horen. Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken stukken. Er wordt meer zichtbaar van de droom over vrede en van het licht dat in de duisternis schijnt!

Op zondag 1e Advent zijn aan de voorkant van de schikking maar weinig bloemen te zien: waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen over vrede werkelijkheid wordt, bloeit de aarde

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Het licht van de Levende is hoog boven de schikking geplaatst. Daaronder reiken de witte rozen omhoog, ze verbeelden degenen die we gedenken.
Onderin de schikking zijn o.a. paarse bloemen verwerkt, die net als het paarse kleed het verdriet weergeven van het gemis van onze dierbaren.

Startzondag 2022

Start van het nieuwe seizoen.
Een jaar van onderlinge ontmoeting, verdieping en bezinning. Veel activiteiten vinden plaats “Aan tafel”, daarom een grote tafelschikking in vele kleuren, symbool voor de veelkleurige gemeente.
Aan tafel wordt veel met elkaar gedeeld en uitgedeeld. De schikking bestaat daarom uit vier delen, die na de dienst bezorgd worden bij gemeenteleden als teken van meeleven.

Pinksteren 2022

Pinksteren, het feest van de Geest. 
De groene boog staat symbool voor de hoop en drukt verwachting uit voor de toekomst. 
In de regenboogkleuren van de bloemen wordt Gods belofte zichtbaar. De kleuren in de schikking verwijzen naar het vuur dat niet dooft en de liefde die blijft. 
De rode Gloriosa lijkt de boog in vuur en vlam te zetten. De takken klimop vertellen over Gods trouw. 

Veertigdagentijd 2022

Basisschikking:
Het thema van de symbolische schikking is: “Van U is de toekomst”. De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. 
Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Genade is dat wat we ontvangen. De conische pot bij de schikking symboliseert het ontvangen. De pot blijft open om het ontvangen te benadrukken en de schikking reikt naar de hemel.

Paasmorgen 2022

De toekomst wordt op deze Paasmorgen weer opengelegd. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet, hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, een nieuwe lente.
De Heer is opgestaan!
De groene takkenconstuctie van de schikking wordt bloeiend. De aarde zit boordevol hemel. Nieuw leven voor ieder die het wil zien en geloven.  

6de zondag Veertigdagentijd 2022 – PalmPasen

De tekenen van brood en wijn staan centraal in de schikking. De verticale zuil wordt steeds groener. De buxus erin is een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem. De aren voor het brood en de beker voor de wijn verwijzen naar de Pesachmaaltijd.

5de zondag Veertigdagentijd 2022

In de schikking zien we een druivenrank met druiven. De druif is vergankelijk, de wijnstok blijft staan en draagt weer vrucht.  Verbonden met Jezus kunnen ook wij goede vruchten dragen. 

4de zondag Veertigdagentijd 2022

In het huis van God de Vader is voor iedereen plek. Of je daar nu nog bent of naar terugkeert, het leven is er goed. Sommige droge grassen maken plaats voor wat groene takken en de eerste bloesem. Tussen de paarse stof met jute schemert al wat roze, wat staat voor het komende licht van Pasen en een nieuw begin…

2de zondag Veertigdagentijd 2022

De schikking symboliseert de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem. Het gipskruid halverwege de schikking staat voor een wolk die de apostelen zien bij de verheerlijking op de berg. 

1e zondag Veertigdagentijd 2022

De mens leeft niet van brood alleen. Tussen de grassen zijn tarwearen geplaatst. De primula’s, “ hemelsleutels”, symboliseren waar het om gaat: God is de betrouwbare; God komt de aanbidding toe.      

                                                                                                                                  

Schikking Kerst 2021

Kerst:
De zon is helemaal opgekomen en straalt in volle glorie! God geeft ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. 
De witte bloemen met groen maken het vandaag extra feestelijk.

Schikking 4de Advent 2021

Basisschikking
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. 

4e Advent: 
De Amaryllis is verborgen in de bol, groeiend naar het licht. Nieuw leven, gezegende toekomst. 

Schikking 3de Advent 2021

Basisschikking
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. 

3e Advent: 
De groter wordende zon. Deel met elkaar het brood, het leven, in het volle licht. 

Schikking 2de Advent 2021

Basisschikking 
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven.


2de Advent:
De opkomende zon is iets groter geworden.
Vóór de schikking staat een glazen schaal waarin een Jakobsschelp drijft met daarin een brandend  lichtje, dopen met licht. 
Morgenlicht- vol verwachting

Schikking 1ste Advent 2021

Basistekst:
God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden.
Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.

1ste Advent: 
Gedroogde grassen als stralen van de zon. 
Morgenlicht vol verwachting

Schikking Laatste zondag v.h. Kerkelijk Jaar

Deze zondag gedenken we hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. We noemen de namen van hen die met ons verbonden waren.
Verbonden met ons en met God, met het Licht van de Eeuwige.
Met verschillende kleuren lint, die vanuit de Paaskaars naar de witte stenen lopen, waarop de namen zijn geschreven, geven we die verbondenheid aan. De kleuren wijzen naar het unieke van al die levens.

Schikking Dankdag voor Gewas en Arbeid

‘Niet voor schuren
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt’.

tekst Ad den Besten

Startzondag, september 2021

Actief op weg gaan, start nieuwe seizoen.
In beweging komen, zoals de fiets verbeeldt.
Versierd met bloemen in vele kleuren, symbool voor de veelkleurige gemeente met élk hun talent.

Zoals ook de nieuw te bevestigen ambtsdragers aan de slag gaan.

Een jaar in het teken van duurzaamheid
Verantwoord omgaan met God’s schepping en ZORG ervoor
De windmolens, Fairtrade-produkten en veel groen staan hiervoor symbool.

Startzondag, september 2020

Twee groene cirkels met weinig kleur, verbonden met een ketting, verbeelden onzekerheden, beperkingen, angst, afstand en gemis van contacten…

Maar ook een bloemstuk vol van kleur, onze kleurrijke gemeente, de zonnebloem centraal, het Licht van God.

Nieuwe dingen die ontkiemen, omzien naar elkaar, nieuwe wegen zoeken, begin van een nieuw seizoen… SAMEN op weg…

Tot slot blijdschap om drie nieuwe ambtsdragers, de rode rozen staan voor geheimhouding.
Alles is verbonden met klimop, de trouw van God…


Kerstmorgen 2019

De kroon op alle kransen is de bol in top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.

Wit als kleur van zuiverheid en licht omdat leven veel licht nodig heeft. Woord, Licht en Leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.

Pinksteren 2019

Rood is de kleur van Pinksteren, vuur en liefde. De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in roodkleurige bloemen.
De Heilige Geest mag als een lopend vuurtje door de wereld gaan.
Vuur dat ons verwarmt, enthousiast maakt en inspireert om in beweging te komen.