Schikkingen Kruisheuvelkerk

1e Advent, schikking “de wereld omgekeerd”

In een spiegel kan je zien wat op het eerste gezicht is verborgen. De spiegel bevat gebroken stukken: scherven die bij het leven horen. Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken stukken. Er wordt meer zichtbaar van de droom over vrede en van het licht dat in de duisternis schijnt!

Op zondag 1e Advent zijn aan de voorkant van de schikking maar weinig bloemen te zien: waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen over vrede werkelijkheid wordt, bloeit de aarde

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Het licht van de Levende is hoog boven de schikking geplaatst. Daaronder reiken de witte rozen omhoog, ze verbeelden degenen die we gedenken.
Onderin de schikking zijn o.a. paarse bloemen verwerkt, die net als het paarse kleed het verdriet weergeven van het gemis van onze dierbaren.

Startzondag 2022

Start van het nieuwe seizoen.
Een jaar van onderlinge ontmoeting, verdieping en bezinning. Veel activiteiten vinden plaats “Aan tafel”, daarom een grote tafelschikking in vele kleuren, symbool voor de veelkleurige gemeente.
Aan tafel wordt veel met elkaar gedeeld en uitgedeeld. De schikking bestaat daarom uit vier delen, die na de dienst bezorgd worden bij gemeenteleden als teken van meeleven.

Pinksteren 2022

Pinksteren, het feest van de Geest. 
De groene boog staat symbool voor de hoop en drukt verwachting uit voor de toekomst. 
In de regenboogkleuren van de bloemen wordt Gods belofte zichtbaar. De kleuren in de schikking verwijzen naar het vuur dat niet dooft en de liefde die blijft. 
De rode Gloriosa lijkt de boog in vuur en vlam te zetten. De takken klimop vertellen over Gods trouw. 

Veertigdagentijd 2022

Basisschikking:
Het thema van de symbolische schikking is: “Van U is de toekomst”. De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. 
Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Genade is dat wat we ontvangen. De conische pot bij de schikking symboliseert het ontvangen. De pot blijft open om het ontvangen te benadrukken en de schikking reikt naar de hemel.

Paasmorgen 2022

De toekomst wordt op deze Paasmorgen weer opengelegd. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet, hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, een nieuwe lente.
De Heer is opgestaan!
De groene takkenconstuctie van de schikking wordt bloeiend. De aarde zit boordevol hemel. Nieuw leven voor ieder die het wil zien en geloven.  

6de zondag Veertigdagentijd 2022 – PalmPasen

De tekenen van brood en wijn staan centraal in de schikking. De verticale zuil wordt steeds groener. De buxus erin is een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem. De aren voor het brood en de beker voor de wijn verwijzen naar de Pesachmaaltijd.

5de zondag Veertigdagentijd 2022

In de schikking zien we een druivenrank met druiven. De druif is vergankelijk, de wijnstok blijft staan en draagt weer vrucht.  Verbonden met Jezus kunnen ook wij goede vruchten dragen. 

4de zondag Veertigdagentijd 2022

In het huis van God de Vader is voor iedereen plek. Of je daar nu nog bent of naar terugkeert, het leven is er goed. Sommige droge grassen maken plaats voor wat groene takken en de eerste bloesem. Tussen de paarse stof met jute schemert al wat roze, wat staat voor het komende licht van Pasen en een nieuw begin…

2de zondag Veertigdagentijd 2022

De schikking symboliseert de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem. Het gipskruid halverwege de schikking staat voor een wolk die de apostelen zien bij de verheerlijking op de berg. 

1e zondag Veertigdagentijd 2022

De mens leeft niet van brood alleen. Tussen de grassen zijn tarwearen geplaatst. De primula’s, “ hemelsleutels”, symboliseren waar het om gaat: God is de betrouwbare; God komt de aanbidding toe.      

                                                                                                                                  

Schikking Kerst 2021

Kerst:
De zon is helemaal opgekomen en straalt in volle glorie! God geeft ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. 
De witte bloemen met groen maken het vandaag extra feestelijk.

Schikking 4de Advent 2021

Basisschikking
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. 

4e Advent: 
De Amaryllis is verborgen in de bol, groeiend naar het licht. Nieuw leven, gezegende toekomst. 

Schikking 3de Advent 2021

Basisschikking
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. 

3e Advent: 
De groter wordende zon. Deel met elkaar het brood, het leven, in het volle licht. 

Schikking 2de Advent 2021

Basisschikking 
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven.


2de Advent:
De opkomende zon is iets groter geworden.
Vóór de schikking staat een glazen schaal waarin een Jakobsschelp drijft met daarin een brandend  lichtje, dopen met licht. 
Morgenlicht- vol verwachting

Schikking 1ste Advent 2021

Basistekst:
God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop op een beter leven. De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden.
Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.

1ste Advent: 
Gedroogde grassen als stralen van de zon. 
Morgenlicht vol verwachting

Schikking Laatste zondag v.h. Kerkelijk Jaar

Deze zondag gedenken we hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. We noemen de namen van hen die met ons verbonden waren.
Verbonden met ons en met God, met het Licht van de Eeuwige.
Met verschillende kleuren lint, die vanuit de Paaskaars naar de witte stenen lopen, waarop de namen zijn geschreven, geven we die verbondenheid aan. De kleuren wijzen naar het unieke van al die levens.

Schikking Dankdag voor Gewas en Arbeid

‘Niet voor schuren
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt’.

tekst Ad den Besten

Startzondag, september 2021

Actief op weg gaan, start nieuwe seizoen.
In beweging komen, zoals de fiets verbeeldt.
Versierd met bloemen in vele kleuren, symbool voor de veelkleurige gemeente met élk hun talent.

Zoals ook de nieuw te bevestigen ambtsdragers aan de slag gaan.

Een jaar in het teken van duurzaamheid
Verantwoord omgaan met God’s schepping en ZORG ervoor
De windmolens, Fairtrade-produkten en veel groen staan hiervoor symbool.

Startzondag, september 2020

Twee groene cirkels met weinig kleur, verbonden met een ketting, verbeelden onzekerheden, beperkingen, angst, afstand en gemis van contacten…

Maar ook een bloemstuk vol van kleur, onze kleurrijke gemeente, de zonnebloem centraal, het Licht van God.

Nieuwe dingen die ontkiemen, omzien naar elkaar, nieuwe wegen zoeken, begin van een nieuw seizoen… SAMEN op weg…

Tot slot blijdschap om drie nieuwe ambtsdragers, de rode rozen staan voor geheimhouding.
Alles is verbonden met klimop, de trouw van God…


Kerstmorgen 2019

De kroon op alle kransen is de bol in top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.

Wit als kleur van zuiverheid en licht omdat leven veel licht nodig heeft. Woord, Licht en Leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.

Pinksteren 2019

Rood is de kleur van Pinksteren, vuur en liefde. De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in roodkleurige bloemen.
De Heilige Geest mag als een lopend vuurtje door de wereld gaan.
Vuur dat ons verwarmt, enthousiast maakt en inspireert om in beweging te komen.