Pasen in de Kruisheuvelkerk

We vierden Pasen, het feest van licht en leven. Een prachtige dienst waar in het begin een kruis van wilgentakken werd versierd door de kinderen. Er was ook speciaal voor de gelegenheid een zanggroepje samengesteld dat werd begeleid op piano door de predikant.
In de crèche werd lief gespeeld en in de nevendienst werd geluisterd naar het verhaal. Boeiend om te zien hoe dit met de Godly Play methode werd verteld. Via deze methode zet het de kinderen tot nadenken. Na het verhaal tijd om te bouwen, te tekenen of te knippen. Tja en dan vliegt een ochtend om. Een fijne dienst, waarna er na de zegen nog koffiedrinken na was.