PGL voor Oekraïne

De vreselijke oorlog in Oekraïne houdt ons allen bezig. Wat kunnen we doen?
We bidden voor de mensen in Oekraïne, voor alle vluchtelingen, voor alle slachtoffers. Maar wat kunnen we nog meer?
Doneren op giro 555 natuurlijk, en dat doen we dan ook – gelukkig! Kijk eens op de website van de samenwerkende hulporganisaties:  www.giro555.nl

Als PGL willen we graag ook iets doen, echt iets zélf doen.
Afgelopen maandag is een groepje bij elkaar gekomen om een aftrap te geven. Gewoon, om maar ergens te beginnen.
Op dit moment is er vooral behoefte aan geld. Geld om hulpgoederen te kunnen kopen voor al die mensen die nu zo broodnodig hulp nodig hebben. Voedsel, medicijnen, schoon water, kleding, onderdak… In een latere fase, als deze mensen ook daadwerkelijk hier in Nederland komen, en wellicht ook bij ons in Leidschendam en Leidschenveen zijn er vast ook andere dingen nodig, zoals ruimte, spullen, en ook menskracht. Daarover dan later meer.

En ook nu kan er al van alles, maar daarvoor verwijzen we graag naar organisaties die hier ervaring mee hebben, bijvoorbeeld:

Het is nu al mogelijk om lokaal hulpgoederen aan te leveren, dit wordt gecoördineerd door Stichting WOEJ, met daarachter een samenwerkingsverband van allerlei verenigingen, de gemeente en particulieren. Het inzamelpunt in Leidschendam is het gebouw van SenW aan de Dobbelaan 4 (tegenover de Kruisheuvelkerk)

Voor meer informatie: https://www.woej.nl/nieuwsberichten/leidschendam-voorburg-slaat-handen-ineen-om-hulpgoederen-in-te-zamelen-voor-de-oekraine/

Wat wij nu als PGL kunnen doen is geld inzamelen, en dat gaan we dan ook doen! Ons idee is om als gemeente aan de slag te gaan. Met allerlei initiatieven geld ophalen (en alle kleine beetjes helpen!)
We vragen van iedereen dan ook om die initiatieven te nemen. Niet om ideeën aan anderen aan te reiken, maar om er zelf mee aan de gang te gaan. En dat kan écht van alles zijn – vult u zelf maar in! Van een collectebus bij een bestaande activiteit tot aan koekjes bakken, van een zangmiddag tot een bierproeverij. Verras ons, én jezelf!

Activiteiten waar je bekendheid aan wilt geven kun je/kunt u/kunnen jullie doorgeven op ons speciale mailadres: helpoekraine@pgleidschendam.nl
Waar mogelijk zullen we er dan meer bekendheid aan geven, meedenken of faciliteren. Voor te organiseren activiteiten zijn (indien beschikbaar) ook onze gebouwen te gebruiken.
Geld dat wordt ingezameld kan worden overgemaakt naar onze diaconie, onder vermelding van “PGL voor Oekraïne”, op nummer NL92 RABO 0127 6072 34
Ook kan het geld ingeleverd worden bij diakenen of bij de predikanten. Wellicht volgt er dan later een soort “thermometer” waarop we onze PGL-score kunnen bijhouden.
We hopen dat wij hiermee een bijdrage kunnen leveren voor al die mensen in nood.

Voor vragen en/of suggesties: neem gerust contact op!
Néander, Jan Jaap, Mark, Maarten en Fulco