Schoolmaatjes gezocht voor Oekraïense gezinnen

Vrijwilligers van Schoolmaatjes ONS begeleiden nieuwkomersouders met een vluchtelingen- of migratieachtergrond. Schoolmaatjes fungeren als bruggenbouwer tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School (ONS). Nu er binnenkort veel nieuwe vluchtelingengezinnen worden verwacht uit Oekraïne, zijn nieuwe vrijwilligers meer dan welkom.

Schoolmaatjes ondersteunen nieuwkomersouders in alles wat er van hen wordt verwacht in de communicatie en samenwerking met de school van hun kinderen. Het gaat dus om het ontwikkelen van ouderbetrokkenheid. Omdat nieuwkomerskinderen op school met een achterstand beginnen, is de samenwerking met de ouders cruciaal voor de schoolontwikkeling van de kinderen. Door de taal- en cultuurkloof is ouderbetrokkenheid voor deze ouders echter heel moeilijk.

Er worden vrijwilligers gezocht met voldoende levenservaring om een gezin de weg te wijzen, zonder boven de ouders te gaan staan. Als vrijwilliger krijg je twee avonden training, waarna je een jaar lang wekelijks bij een gezin op bezoek gaat, ongeveer twee uur per week na schooltijd. Je bouwt een vertrouwensband met hen op en gaat met de ouders mee naar de gesprekken op school. Je helpt de ouders bij het begrijpen van de (meest digitale) berichten die ze van school ontvangen. Je bekijkt samen met hen wat hun kind nodig heeft en helpt het kind met huiswerk, als dat gewenst is (of je laat de ouders zien hoe zij het kind zelf kunnen helpen). Door de coördinator word je hierin begeleid en gedurende het project zijn er scholings- en intervisiebijeenkomsten.   

De resultaten van dit mooie, dankbare werk zijn te lezen op www.schoolmaatjesONS.nl.

Interesse om zelf schoolmaatje te worden? Stuur dan een e-mail naar de coördinator van dit project, Harriet Marseille: harriet@lelievita.nl.

De trainingsavonden worden ingepland in overleg met de aangemelde kandidaten.