project 2021/2022 ZWO

De ZWO-commissie heeft samen met de Diaconie besloten de komende twee jaar de ZWO-collectes te bestemmen voor het hospice Gentlecare in Britstown, Zuid Afrika. Zoals u weet zijn zij zwaar getroffen door het Covid virus.
Het lijkt de commissie een heel mooi doel, waarmee we met onze financiële steun hulp aan mensen in nood mogelijk maken. Wij zullen in nauwe samenwerking met de werkgroep Colesberg ons best gaan doen om het werk van Ivonne en Tommie te ondersteunen. Onze eerst collecte hiervoor is zoals gebruikelijk in de Nieuwjaarsdienst van zondag 3 januari 2021. Wij zullen u in januari verder informeren.
Om verwarring te voorkomen vragen wij u voor de ZWO collectes het genoemde rekeningnummer te gebruiken.
via Appostel of op rekening van de bankrekening nummers:
NL92 RABO0127607234 of NL96 INGB0000117505
t.n.v. college van diakenen PGL
o.v.v.  Hospice Gentlecare

Lees de nieuwsbrief van maart 2021
Lees de nieuwsbrief van januari 2021 en “Ivonne Gentle is op zoek na sterven dierbaren sinds ze zes jaar oud was


Collecte zondag 14 februari

Zoals we u eerder bericht hebben zal de ZWO commissie de komende twee jaar gaan collecteren voor het Care Center “Gentlecare” in Britstown.
Wij nemen u nog even mee terug naar het begin.
In 1990 kwam  Dinie Vegt haar jongste broer Douwe Ganzevoort, predikant van de kleurlingengemeente in De Aar, classis Colesberg, voor de begrafenis van vader Ganzevoort.
Haar broer heeft toen geprobeerd om in Nederland fondsen te werven voor twee gemeenten in zijn classis: Colesberg en Britstown. De predikanten van die gemeenten waren zgn. tentmakers: d.w.z. Van maandag tot zaterdag de kost verdienen met onderwijs en T.V’s en brommers repareren en op zondagmorgen preken, ‘s middags huisbezoek en catechisatie. Dat was niet vol te houden.
Maar er waren helaas geen fondsen beschikbaar voor deze classis. Omdat de nood heel hoog was hebben Dinie en haar man John toen zelf familie en vrienden aangeschreven en op advies van een belastinginspecteur het fonds bij onze kerk ondergebracht. Dat heeft zegenrijk gewerkt! De beide predikanten konden na korte tijd hun ambt weer volledig uitvoeren en op een gegeven moment konden de gemeenten zelf hun predikanten onderhouden. De predikant van Britstown is nu met pensioen en de predikant van Colesberg is inmiddels werkzaam als universitair docent en woont nu in een ander deel van Zuid Afrika. Met beiden hebben wij nog steeds contact.
In 2008, tijdens familiebezoek, heeft de predikant van Britstown (dus classis Colesberg) Dinie en John in contact gebracht met Ivonne Gentle. Zij is verpleegkundige en ging vaak mensen thuis opzoeken om hen te verzorgen. Op een dag in 2007 kwam een stervende man bij haar aan de deur vragen of hij bij Ivonne thuis mocht sterven. Dat gebeurde. Inmiddels ging dat als een lopend vuurtje door Britstown en het hospice was geboren. Toen wij in 2008 kennis met Ivonne maakten stonden er twee bedden voor stervenden. Door de vorige actie van de ZWO kon er een vleugel bijgebouwd worden.
Situatie heden in 2021 er zijn  inmiddels 30 bedden!

Wij nemen van af nu het stokje over van Dinie Vegt. Waar wij voor willen gaan sparen en waar grote behoefte aan is, zijn watertanks van 10.0000 liter genaamd  JOJO en een nieuwe wasmachine. En wie weet wat nog meer. De komende twee jaar gaan wij met uw hulp ons hier voor inzetten.

De werkgroep heeft ook een eigen bankrekening nummer: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. werkgroep GENTLECARE. Maar natuurlijk zijn giften op de bankrekeningnummers: NL92 RABO 0127 6072 34 of NL96 INGB 0000 1175 05 t.n.v. college van diakenen PGL, o.v.v.  Care Center “GENTLECARE”  ook zeer welkom.