Raad van Kerken

De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Leidschendam-Voorburg en van enkele regionale kerken in Den Haag.
De Raad organiseert en stimuleert gezamenlijke activiteiten.

Ze hebben een eigen website.