Startzondag in de Kruisheuvelkerk, 17 september mét een ontbijtje om 09.00 uur en lekkers bij de koffie.

We zijn het nieuwe seizoen met een feestelijke dienst gestart! Het was niet alleen het startsein van een nieuw seizoen, maar ook de start van één dienst per zondag binnen de PGL. We hopen op een seizoen met nog meer verbinding, samen zijn en samen geloven. In de startdienst om 10.00 uur waarin ds. Maarten Hameete voorging stonden we stil bij het thema: ‘Ga mee’. De kinderen hielpen maar wat graag de rugzak leeghalen. Eigenlijk waren we allemaal wel nieuwsgierig wat hier nu toch allemaal in zat. In een creatieve, zeer goed bezochte dienst met veel muziek vroegen we een zegen over het komende seizoen. Met de ‘Ter overweging’ van Eta Woudenberg uit het laatste kerkblad in het achterhoofd, moet het ons lukken om straks SAMEN het huis van God te zijn. Dus niet het gebouw, maar al die mensen samen die de kerk vormen. Vandaag deden we dat met 200 personen. Op ludieke wijze werd na de dienst aan het vertrouwd raken  met mensen, die minder bekend zijn van naam of gezicht, gewerkt.
In de kindernevendienst was het ook een drukte van jewelste. Met z’n 25-en waren ze heel druk aan het werk.
Na de dienst  verzorgde de kindernevendienst de zoetigheid bij de koffie. Met de opbrengst hiervan wordt een deel van het jeugdwerk in onze gemeente bekostigd.