De Protestantse Gemeente te Leidschendam & Leidschenveen zoekt een predikant (32 uur).

De Protestantse Gemeente te Leidschendam is een actieve, betrokken en pluriforme gemeente die volop in beweging is. Een gastvrije gemeente, die een huiskamer en een pleisterplaats voor de buurt wil zijn, zoekend naar mogelijkheden om daar nog meer inhoud aan te geven.

Wij zoeken in verband met een door het vertrek van een van onze predikanten ontstane vacature een predikant voor 0,8 fte, die samen met de aanwezige predikant en pastoraal coördinator en veel vrijwilligers wil bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Bij voorkeur met enige jaren ervaring vanwege het veranderingsproces dat sinds 2023 gaande is.


Profielschets van de PGL
Profielschets van de te beroepen predikant
Beleidsplan

U kunt contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie Dick Kaajan, d-kaajan@hetnet.nl en tel.nr 070-317 57 06 of 06-42 55 05 68.
Bent u geïnteresseerd? Mail dan uw reactie met CV vóór 8 april 2024 naar beroepingswerk@pgleidschendam.nl