Wijkkerkenraad Heuvelwijk

Rokus van den Bout, diaken

Ap Buitenhek, diaken

Henny Flokstra, ouderling

Gert Gahrmann, diaken

Arie van der Giessen, diaken

Hans Grolle, kerkrentmeester

Janny Hagesteijn, diaken

Ingrid den Hartog, ouderling, voorzitter

Floris van Hoek, ouderling

Mineke van Hoek – Bons, ouderling

Gert van Ingen, ouderling, scriba

Krijn Jongejan, diaken

Doortje Kloos, ouderling

Gerard Kranenburg, diaken

Gert van Spronsen, ouderling-kerkrentmeester

Boudewijn Tiggelman, ouderling

Jan Jaap Tukker, diaken

Toon van Velzen, ouderling-kerkrentmeester

Aag Waasdorp, diaken