Wijkkerkenraad Vlietwijk

Vanaf 1 januari 2023 kent de PGL één kerkenraad. De informatie op de website zal z.s.m. worden aangepast.

Liesbeth Boonekamp, jeugd ouderling

Mark Rip, ouderling-kerkrentmeester

Gerrie Jansze, ouderling

Diny de Jong, diaken

Alja Schutte, diaken

Eta Woudenberg, ouderling