Avondmaal

27 maart is er een gezamenlijke dienst waarin we als PG Leidschendam het avondmaal zullen vieren. U heeft in het kerkblad kunnen lezen dat er een pakket aan te vragen is wanneer u de dienst vanuit huis meemaakt. Deze pakketten bestaan uit brood, wijn en een kaars. En zo bent u ook thuis in staat de maaltijd mee te vieren.
U kunt tot en met 20 maart uzelf (of een ander) aanmelden voor een pakket waarmee u vanuit huis kunt meedoen aan de viering van de maaltijd.
Dit kan via het pastoraal centrum. Telefonisch of via de mail. Schroom niet! Wij zorgen ervoor dat het pakket bij u komt.