Groepen

Naast de kerkelijke organisatiegroepen die zorgen voor het dagelijkse reilen en zeilen van de gemeente (de algemene kerkenraad, wijkkerkenraden, diaconie e.d,) zijn er ook vele andere werkgroepen actief. Samen zorgen de mensen die hier actief in zijn voor een saamhorige en actieve gemeente. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende (werk)groepen en kunt u naar de betreffende pagina gaan.