Collecte Wereld Diakonaat 17 september 2023

Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie

n het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.

Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

We bevelen de collecte van harte bij je aan.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte landbouw Myanmar, of doneer online.

Hartelijk dank voor je gift!

Lees meer op kerkinactie.nl/landbouwmyanmar Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!