Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2023

De verraste blik van kinderen is het allemaal dubbel en dwars waard! Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes naar zonnige oorden vertrekken, blijven zij thuis achter. Geld voor leuke uitjes is er niet.
Kerk in Actie organiseert in 2023 opnieuw de actie ‘Vakantietas’, waarmee kerken in heel Nederland kinderen in armoede, in hun regio, kunnen verblijden met een rugzak vol verrassingen. Ook in de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen gaan we dit jaar weer mee doen. Daar hebben wij uw/jullie hulp bij nodig. Zoals u weet is er in de Kruisheuvelkerk, Dorpskerk en in Leidschenveen een uitdeelpunt van de Voedselbank. Wat zou het fijn zijn als wij een aantal kinderen van onze cliënten blij kunnen maken met een gevulde tas. Wij voorzien de tasjes van een label met de naam,  de leeftijd en of het een jongen of een meisje is. Er komt een brief bij met daarop wat suggesties over de aard van de inhoud.  Als ze gevuld zijn geven wij ze bij de uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen ervoor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen.
U hoort  van ons via de nieuwsbrief hoe wij de tasjes willen uitdelen en ontvangen. Wie doet er mee? Op zondag 18 juni kunt u/kan jij de tasjes ophalen voor of na de kerkdienst in de Dorpskerk, Kruisheuvelkerk of de Leidraad. En gevuld kunt u/kan jij ze op het moment, aangegeven in de brief, weer inleveren bij de kerk waar u/jij ze hebt opgehaald. Als dat niet lukt, vernemen we dat graag via het mailadres vakantietasjes@pgleidschendam.nl of telefonisch bij
Anneke Joffers, 06-13757221, Rokus van den Bout, 06-23735394 of bij Lydia Schinkelshoek, 06-48659491