Zondag voleinding in de Dorpskerk

Lichtjes als teken van verbondenheid

Zondag 22 november 2022 werden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar ‘Zondag Voleinding’ in onze drie gebouwen de namen genoemd van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Op de foto een impressie van de lichtjes en de bloemen in de Dorpskerk.