Nieuws

 • Schoenendoosactie 2021

  Namens de diaconie graag uw aandacht voor het volgende. Doe jij/u ook weer mee met de Schoenendoosactie?
  De Leidraad, Dorpskerk en Kruisheuvelkerk doen dit jaar weer mee aan de Schoenendoosactie! Ook kinderen in een ander land hebben recht op iets leuks. Zeker in deze moeilijke tijden.

  Wat houdt deze actie in? Het is de bedoeling een versierde schoenendoos te vullen met (school)spulletjes. Er mag geen snoep of geld in de doos! U mag gewoon een eigen, leuk versierde, schoenendoos gebruiken; let dan wel op het maximale formaat dat in de folder staat. Vul de schoenendoos in elk geval met 4 schriften, 3 pennen, gum, puntenslijper, set kleurpotloden, 3 potloden, een knuffel(tje), stuk zeep, tandenborstel en tandpasta. Als er nog ruimte over is mag dat met andere spullen worden aangevuld (zie de folder/website voor tips). U kunt nu alvast aan de slag! 

  Er wordt voor iedere schoenendoos 5 euro gevraagd als bijdrage in de transportkosten. U kunt dit via internet betalen: https://schoenendoosactie.nl/betalen/ . Alleen als dat echt niet mogelijk is kunt u het geld contant in de envelop bij de schoenendoos doen.

  Om het aantal bezoekers/bezoekjes aan de kerken te beperken kunt u de folder over deze actie alleen ophalen bij Nathalie Ros thuis. Of stuur een berichtje en dan zal de folder bij u in de bus bezorgd worden. Laat het even weten via 06- 28194956 of nathalieros@gmail.com.  De schoenendozen kunnen uiterlijk vrijdag 19 november ingeleverd worden bij Nathalie thuis, dus niet in de kerk. 

  Succes met het vullen van de dozen en de enveloppen! Lees goed de folder door en we hopen op een goede opbrengst. Als u vragen heeft over de actie, dan kunt u bellen met 06-28194956of bekijk de folder online.  

  Mocht u geen doos kunnen of willen maken dan kunt u deze actie ook met een donatieondersteunen door een bedrag over te maken op NL83 INGB 0000 3342 43 t.n.v. Stichting Global Aid Network Holland o.v.v. ‘Gift schoenendoosactie’. 

 • Startzondag van de PGLeidschendam op 26 september 2021

  Voor het eerst in lange tijd konden we de kerk bezoeken zonder van te voren een plekje te reserveren. Wat voelde dit fijn. Niet dat de kerk nu meteen uit zijn voegen barste hoor. We moesten na al die maanden van Corona-regels langzaam weer wennen aan wat wel mocht.

  Er stond een wel heel bijzondere bloemschikking. Een met bloemen versierde fiets. De fiets verbeeldde in beweging komen. De bloemen in vele kleuren als symbool voor de veelkleurige gemeente met élk hun talent. Het werd een feestelijke dienst. Annelies deed belijdenis ze had een indrukwekkend verhaal over hoe zij hiertoe was gekomen.  Zo open, zo mooi! Ze kreeg na afloop applaus. Rob, Annelies, Anja en Henk Martijn werden in het ambt bevestigd.

  Vier ambtsdragers namen afscheid. Een dienst met als overdenking Psalm 150 uit de BGT. Behalve onze twee predikanten werkten Mandy, Anneke en Vigilia als voorzangers mee. Johan en Annemieke zorgden voor de muzikale begeleiding. Ook mochten we zelf weer een lied zingen.

  En in de middag was er een heuse vossenjacht. Een heerlijk begin van een nieuw seizoen.

 • PGL op de kaart bij Stichting Wijdekerk

  Onze Protestantse Gemeente Leidschendam staat letterlijk op de kaart bij Stichting Wijdekerk, een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. We sluiten ons als PGL van harte aan bij dit initiatief dat het belang onderstreept dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. In onze visie zijn we immers “een plek waar we het geloof centraal stellen: God als bron van leven, kracht en liefde. Een plek waar alle mensen welkom zijn”.

  Op de website https://www.wijdekerk.nl/ delen LHBT+-mensen en andere betrokkenen persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld hoe ze hun gemeente ervaren. “We willen begrip creëren en een open en respectvol gesprek op gang brengen.” Stichting Wijdekerk nodigt kerkelijke gemeenten uit transparant te zijn in hun beleid met betrekking tot LHBT+-mensen en geven kerken de gelegenheid zich op hun website te registreren op de kaart. Zo weten LHBT+- mensen voor ze een kerk bezoeken wat het beleid van die kerk is.

 • Vanaf zaterdag 25 september meer versoepelingen

  Per zaterdag 25 september is er een nieuwe reeks versoepelingen aangekondigd door de Rijksoverheid rondom het Corona-virus. De meest in het oog springende aanpassing betreft het vervallen van het advies om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. 

  Dit betekent ook voor de PGL een nieuwe situatie. Als PGL zullen we geen gebruik gaan maken van Corona-toegangsbewijzen voor onze kerkelijke activiteiten. De COVID-taskforce heeft de bestaande maatregelen heroverwogen en daarbij een balans gezocht tussen de verschillende onderdelen van kerk-zijn. Daar waar je op het ene punt verder versoepelt, betekent dat in sommige gevallen dat je dat niet ook op een ander punt kunt doen.

  Hieronder staan de nieuwe maatregelen uitgebreid opgesomd. Deze blijven van kracht, totdat de Rijksoverheid een aanpassing in de maatregelen doorvoert. Vooralsnog is het volgende moment daarvoor rond 1 november gepland.

  Basisregels blijven bestaan
  Om verantwoord verder te kunnen gaan, blijven de basisregels van toepassing:

  • We blijven thuis bij klachten. Dit geldt ook bij lichte klachten en ook als we al gevaccineerd zijn.
  • We ontsmetten onze handen bij binnenkomst;
  • We ventileren onze gebouwen.

  Geef elkaar de ruimte
  Waar mogelijk houden we nog steeds afstand tot elkaar, en we geven elkaar ook de ruimte. Als iemand behoefte heeft om wél anderhalve meter afstand te houden, dan is daar ruimte voor en respecteren we dat.

  Aanmelden niet meer noodzakelijk
  Met ingang van zondag 26 september is het niet noodzakelijk om uzelf aan te melden voor een kerkdienst. Iedereen is dus altijd welkom, en er zal ook niet meer geloot worden. Er is dus geen sprake meer van een maximaal aantal bezoekers.

  Nota bene: als u een plek in de kerk wilt hebben waar wél anderhalve meter afstand is tot andere bezoekers, dan is dat mogelijk. Meldt u in dat geval wél aan via de gebruikelijke mailadressen. Dan kan gezorgd worden voor voldoende plekken waar deze afstand gewaarborgd is.

  Begeleiding naar zitplekken blijft bestaan
  We blijven begeleid worden naar onze zitplek bij binnenkomst, en er wordt nog steeds door een vrijwilliger/ambtsdrager aangegeven wanneer we de kerk weer mogen verlaten.

  Garderobes blijven buiten gebruik
  Om opstoppingen te voorkomen, en het makkelijker te maken om enige afstand te bewaren, worden de garderobes niet gebruikt. Uw jas neemt u dus nog steeds mee naar uw plaats in de kerk.

  Uitbreiding zang
  Naast de voorzang die we de afgelopen weken in onze diensten hebben gehad, zal er een tweede lied gezongen gaan worden. Concreet betekent het dat de volgende onderdelen ook door de in de kerk aanwezige gemeenteleden worden gezongen:

  • Het lied na de overdenking
  • Het slotlied
  • Het “Amen” na de zegen

  Ventilatie: deuren blijven te allen tijde open
  Omdat we met meer mensen bij elkaar zullen zijn, dichter bij elkaar gaan zitten en meer gaan zingen is goede ventilatie absoluut noodzakelijk. In al onze gebouwen kan dat alleen door het openzetten van deuren. Deze zullen dan ook altijd, ongeacht de weersomstandigheden of tocht, open staan. Alleen zo kunnen we de grotere risico’s die we gaan nemen zo veel mogelijk beperken. 

  Dit kan bij koudere temperaturen ook betekenen dat het noodzakelijk is uw jas tijdens de dienst aan te houden.

  Beweging tijdens de dienst
  De loopbewegingen proberen we nog steeds te beperken tijdens de dienst. Daarom zullen de kinderen nog steeds voor de kerkdienst al naar de kindernevendienst gaan en zullen we tijdens de dienst nog geen gebruik maken van de kaarsenboom rondom de gebeden.

  We voeren twee versoepelingen door:

  1. Kinderen mogen voor de zegen bij hun ouders gaan zitten, maar alleen als ze daarvoor niet een hele bank door hoeven te lopen: de ouders gaan dan ook op een hoek van de bank/dichtbij de ingang van de kerkzaal tov de kindernevendienst zitten.
  2. Er kan weer gebruik gemaakt worden van lectoren. Deze zorgen ook dat zij niet langs anderen hoeven te lopen in een kerkbank of zoveel mogelijk vooraan gaan zitten.

  Koffie na afloop alleen buiten
  De komende weken zal er, indien het weer het toelaat, buiten gelegenheid zijn om koffie te drinken. Bij slecht weer is er geen “nazit” bij de kerk.

 • Nazomerfeest Dorpskerk

  Zaterdag 11 september was het nazomerfeest bij de Dorpskerk.
  Jammer genoeg was het minder zomer dan de dagen ervoor,  maar gelukkig stonden er twee grote tenten waaronder het goed toeven was.
  Bekijk de gehele impressie hier.

 • Van de Kindernevendienst: Bijbelse tijdlijn

  We hopen dat jullie weer allemaal gezellig naar de kindernevendienst komen! We willen namelijk met jullie weer verhalen vertellen, maar… de verhalen van de komende zondagen zijn met elkaar verbonden: ze staan allemaal in de Bijbel.

  Ja, duh, we lezen altijd verhalen uit de Bijbel!
  Dat klopt, maar wie komt er eerst in de Bijbel: Adam of Noach? Oke, die is makkelijk. Iets moeilijker: Jakob of Ester?

  Lees hier verder. • Kerkkamp verzet

  Helaas laten wij het geplande Kerkkamp in het weekend van 24-25-26 september niet doorgaan.
  September lijkt toch geen goede optie om voldoende leiding en kinderen op de been te krijgen. Ook de onzekerheid rondom Corona speelt hier een rol in.
  De organisatie gaat zich nu richten op een spetterend kamp in het voorjaar van 2022.

 • Oecumenisch vrouwenwerk gaat weer van start

  De kerngroep van het oecumenisch vrouwenwerk hoopt weer te starten met de eerste  Vrouw en Geloof ochtend van dit seizoen.
  Het thema is dit jaar: geloven zonder kerk.  De eerste ochtend staat gepland op woensdag 15 september van 10 tot 12 uur in de Kruisheuvelkerk.

  Het volledige, voorlopige, rooster is hier te vinden.

 • Podcast

  Er is weer een nieuwe aflevering van de podcasts “in gesprek met…”
  In deze aflevering gaat Maarten in gesprek met Marieke Tiggelman en Jenny Roeleveld over (christelijk) onderwijs. Beide zijn zij jarenlang werkzaam (geweest) in het onderwijs, en in dit gesprek mogen we iets ontdekken van hun inzichten. Wat maakt het onderwijs zo mooi om in te werken, welke uitdagingen zijn er, en wat is het bijzondere aan christelijk onderwijs?

   
 • Vrijwilligers gevraagd voor uitdeelpunt voedselbank Kruisheuvelkerk

  Het is zover. De voedselbank Leidschendam-Voorburg gaat per waarschijnlijk 29 september a.s. ook een uitdeelpunt starten in de Kruisheuvelkerk. Op woensdag middagen dus, van 14.30 tot 15.30 uur.
  Daarbij zijn ook vrijwilligers cruciaal. Mij is door de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg gevraagd een lijst op te stellen met geïnteresseerde vrijwilligers met e-mail en telefoonnummer, zodat de stichting ze kan uitnodigen voor een kennismaking.
  Eventueel kunnen geïnteresseerden ook een keer meekijken bij een ander uitdeelpunt, bijvoorbeeld in de Dorpskerk. Even voor de duidelijkheid, de vrijwilligers worden aangesteld door de stichting Voedselbank en worden verzocht op woensdagmiddag aanwezig te zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Voor vragen kan je terecht bij Judith Haans van de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg, telefoonnummer 06-21575950

  Aaanmeldingen zijn welkom bij voedselbank-KHK@pgleidschendam.nl. Dus als je geïnteresseerd bent of iemand weet die dit zou willen doen, meld het dan op dat e-mailadres.

  Rokus van den Bout