Nieuws

 • Fotowedstrijd: Van binnen naar buiten

  We zijn de afgelopen periode veel op binnen gericht geweest. Veel van het dagelijks leven speelde zich thuis af. Werk, school, maar ook quarantaine, ziek-zijn… Nu is het zomervakantie, we willen en gaan er weer meer op uit: tijd voor de fotowedstrijd dus!

  De opdracht voor de fotowedstrijd dit jaar is: Van binnen naar buiten. En geef daarbij je gedachten en fantasie gerust de ruimte! Niets is fout, alles is goed. En graag ook een verhaal, een uitleg, een anekdote. Graag ontvangen we de foto’s (liefst digitaal) voor begin september. Insturen kan via e-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl en anders in de brievenbus van de kerken.
  In september vinden we dan vást een goede gelegenheid om alle foto’s te laten zien – en de winnaars te belonen met… een passende prijs! Doet u, doe jij mee? Leuk! We zijn benieuwd.

  Annemieke, Maarten en Fulco

 • Kerkkamp 2021

  Na een lange tijd stilte hebben we nieuws. We gaan op kerkkamp naar Helvoirt en dat staat dit jaar in een andere periode gepland dan andere jaren, namelijk van vrijdag 24 september 2021 tot en met zondag 26 september 2021.
  Binnenkort zullen de uitnodigingen voor aanmelding weer rondgebracht en gemaild worden, zodat je je zo snel mogelijk kan aanmelden. Uiteraard houden we de maatregelen rondom Covid-19 nauwlettend in de gaten en zullen we de opgelegde maatregelen volgen.

  Mochten er nog vragen zijn, neem dan vooral contact met ons op via mail: kerkkamp@pgleidschendam.nl. Wij hebben er als leiding weer zin in om op kamp te gaan en ik hoop dat ook jullie allemaal zin hebben.

  René Bron

 • 12,5 jarig jubileum in Leidschendam

  Ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum van ds. Fulco de Vries Bouwstra bij de PG Leidschendam werd er zondag 27 juni (aansluitend aan welkom en mededelingen) een korte toespraak gehouden.
  Daarna is hem namens wijkkerkenraden en AK een ‘geschenk ter ontspanning’, namelijk een set speciale biertjes, aangeboden. Fulco was blij verrast door de woorden die Ingrid sprak.
  Hierna startte de dienst. De lezing was uit Marcus 5: 21-43. Een prachtig verhaal dat vraagt om herlezen te worden.
  En tot slot hebben we voor het eerst sinds heel lange tijd het slotlied mogen zingen. Ga met God en Hij zal met je zijn. (lied 416)

  Bekijk de foto’s hier.

  Een foto en een stukje tekst komt ook in het aankomende kerkblad • Zeven werken van Barmhartigheid centraal tijdens Middaggebed

  In de Binnenhof is binnenkort de foto-expositie ‘Zeven wegen van Barmhartigheid’ te zien. Woensdag 30 juni staat tijdens het Middaggebed met de eerste van de Zeven Werken van Barmhartigheid centraal: Honger. De eerste foto van deze serie van fotograaf en theoloog Cees de Winter is dan in de Dorpskerk te zien. Het thema deze woensdag is ‘Vijf broden en twee vissen’ uit Mattheüs 14: 15-21. Vrije inloop vanaf 11.45 uur en iedereen is van harte welkom.

 • Open Kerk

  We hebben groen licht gekregen om te herstarten met de Open Kerk in de Dorpskerk.
  Daarom zullen de kerkdeuren aan de sluiskant op woensdag na het middaggebed open blijven staan. De boekenkast zal weer geopend worden, er zal muziek klinken, de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken blijft. Ook is er ruimte zijn voor een één op één gesprek als u daar behoefte aan heeft. We starten a.s. woensdagmiddag 30 juni. Een ieder is van harte welkom, zowel voor het middaggebed, als voor de Open Kerk.

 • Vanaf zondag 27 juni meer versoepelingen

  Op de persconferentie van het kabinet van vrijdag 18 juni kondigde het kabinet vergaande versoepelingen aan. Vandaag, 24 juni, heeft de COVID-taskforce naar aanleiding daarvan besloten om per zondag 27 juni deze versoepelingen als volgt uit te gaan voeren in alle gebouwen van de PGL:

  Kerkdiensten

  • Als bezoek-maximum voor kerkdiensten is de afstandsregel leidend (het maximum van 60 in de Kruisheuvelkerk en 30 in Leidraad/Dorpskerk wordt dus losgelaten, maar in de praktijk zal vooral in Leidraad/Dorpskerk weinig veranderen wegens de grootte van de ruimtes)
  • Vooraf aanmelden blijft noodzakelijk; dit proces verandert dan ook niet.
  • Bezoekers worden nog steeds naar hun plaats geleid bij binnenkomst, en bij vertrek naar de uitgang geleid;
  • Bij binnenkomst vindt nog steeds een “checkgesprek” plaats;
  • Kinderen zijn nog steeds de hele dienst in crèche of nevendienst;
  • Het dragen van mondkapjes bij verplaatsing in de gebouwen wordt nog steeds dringend geadviseerd; hier houden we dan ook liever voorlopig aan vast.
  • Na de dienst is er geen koffiedrinken, omdat daarbij de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden;
  • Vanaf zondag 27 juni kan het slotlied op gedempte toon in de kerkzaal meegezongen worden, verdere uitbreiding van gemeentezang wordt op een later tijdstip overwogen.

  Vergaderingen, gespreksgroepen, etc

  • Overige bijeenkomsten kunnen zowel binnen als buiten weer plaatsvinden, mits de afstandsregel wordt gehandhaafd;
  • Voor alle bijeenkomsten geldt dat deze vooraf aangekondigd moeten worden bij de koster;
  • De koster geeft aan of er op dat moment ook ruimte is in de gebouwen;
  • Geadviseerd wordt om fysieke bijeenkomsten (zoals vergaderingen) zo kort mogelijk te laten duren.

  We zijn blij deze stap nu te kunnen zetten en hopen van harte dat deze versoepelingen blijvend zijn en zodra dat mogelijk is verder kunnen worden uitgebouwd. 

 • Actie Vakantietas van Kerk in Actie 2021

  Een verheugend bericht. We hebben genoeg aanmeldingen voor het vullen van de vakantietasjes. We zijn heel blij met de aanmeldingen van de mensen die graag een vakantietasje willen vullen. Iedereen die zich heeft aangemeld, hartelijk dank.

  Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt persoonlijk bericht wanneer en waar hij of zij de tasjes op kan halen en gevuld weer kan inleveren.  Als ze gevuld zijn geven wij ze bij de uitdeelpunten aan de gezinnen met kinderen of wij zorgen ervoor dat ze via de stichting Voedselbank bij de kinderen komen.

  Anneke Joffers, 
  Rokus van den Bout,
  Marianne Pompert

 • Terras Het Kruispunt

  Op woensdag 2 juni ging terras Het Kruispunt bij de Kruisheuvelkerk na een lang coronajaar weer open. En daar waren we heel blij mee. Het was prachtig weer, en de eerste bezoekster stond kort vóór 10.00 uur al bij het terras.
  Met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel, was het niet heel gemakkelijk om voor iedere bezoek(st)er een schaduwrijk plekje onder een parasol te creëren. Maar uiteindelijk lukte het voor iedereen om naar tevredenheid een plekje op het terras te bemachtigen.
  Aan het einde van het “koffie uurtje” werd er op verzoek van mw. Tine Ronkes gezamenlijk het vierde couplet van lied 416 gezongen, aangekondigd en ingezet door ds. Fulco de Vries Bouwstra.

  Elke woensdag t/m 29 september bent u van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee en om contact te maken met de overige bezoekers. Bij slecht weer is er voorlopig nog geen terras.
  Voor vragen over het terras kunt u contact opnemen met Krijn Jongejan tel 070 327 62 00; 06 22 64 45 66 of Harry van Tol, tel 070 327 72 36; 06 44 64 65 65 en per mail vantolharry@gmail.com
  U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee!

 • Wie was Jozef?

  De komende weken gaan we in de kindernevendienst en thuis het verhaal van Jozef horen. We lezen voor uit de Bijbel voor Kinderen. Lees meer hier.

 • Zegels sparen

  Hoogvliet-zegels en/of Douwe Egberts zegels, heeft u ze liggen en gebruikt u ze niet?
  U kunt ze inleveren in (de brievenbus) bij de Dorpskerk.
  Koster Shirley Hofland zorgt ervoor dat ze terecht komen bij de Voedselbank die er producten voor de cliënten van koopt.