Nieuws

 • Tot leven geroepen

  Jarenlang heeft het Leidschendams Kerkkoor in de Scheveningse Bethelkerk mee mogen werken aan de Marcus Passie van Hans Boelee en nu is het tijd voor iets nieuws: het oratorium “Tot leven geroepen”. Gebaseerd op het Johannus-evangelie schreef André van Vliet in 2017 de muziek voor dit oratorium over het lijden en sterven én de opstanding van Jezus Christus. De teksten zijn geschreven door Henriëtte Maaijen en bewerkt door Mirjam Bresser.

  Op zaterdag 8 april zal dit oratorium worden uitgevoerd in de Bethelkerk.

  En dat willen we dan ook graag uitvoeren zoals de componist het bedoeld heeft, dus met koor, orkest en solist.

  Het koor wordt gevormd door koorleden uit Scheveningen, Leidschendam en De Lier, aangevuld met enkele projectzangers. Het twaalf man sterke orkest bestaat uit beroepsmusici, de sopraanpartij wordt vertolkt door Merel van Geest, de verbindende teksten worden gesproken door Mirjam Bresser en de algehele leiding is in handen van Marcel van Duijvenvoorde.

  Alle teksten, zowel gezongen als gesproken, zullen op de beamer worden vertoond.
  Komt allen en dompel u onder in het verhaal dat op indrukwekkende wijze door al deze medewerkenden zal worden vertolkt. De toegang is gratis en de uitvoering begint om 20:00.

  Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG Scheveningen

  Bereikbaar met tram 1 of bus 22

 • Schoolgezinsdienst 12 februari in de Kruisheuvelkerk

  In de Kruisheuvelkerk was er op 12 februari een kerk- en schoolviering samen met de Emmaüsschool. Met de kinderen en leerkrachten was nagedacht over tijd, over je eigen levensloop en over de tijdslijn van mensen in de bijbel.
  Bekijk hier de foto’s van deze dienst

 • Vastensoep in de Kruisheuvelkerk

  Iedere dinsdagavond van de 40 dagentijd, vanaf 28 februari a.s.,. zal er in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6 in Leidschendam, de oecumenische vastensoep genuttigd worden. In principe vragen wij geen bijdrage voor de soep, maar wel collecteren wij die avonden voor twee doelen. De giften zijn vrij, maar wij vragen u toch te overwegen minimaal 3 Euro in te brengen.

  Dit keer gaat de ene helft van de opbrengst naar het project van de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen voor de 40dagentijd, ‘stenen voor’ een nieuwbouwproject voor Signs of Hope, een dovenschool in Kampala, de hoofdstad van Uganda.
  De andere helft van de opbrengst gaat naar het doel van de Vastenactie van de St Maarten en Trinitasparochie van de Rooms-Katholieke kerk in Leidschendam-Voorburg. Deze opbrengsten gaan naar de ondersteuning van het werk van Mensen onderweg in Zuid-Sudan. Zij hopen daarmee de opvang van ontheemden aldaar, vooral vrouwen en kinderen, te kunnen ondersteunen.

  Er liggen vanaf 12 februari a.s. in alle kerken van de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen, de Dorpskerk, de Leidraad en natuurlijk de Kruisheuvelkerk en in de Petrus en Pauluskerk intekenlijsten, zodat u kunt intekenen om mee te eten. Er zijn ook soepkoks nodig, ook daarvoor liggen er in de kerken intekenlijsten. Ook via vastensoep@pgleidschendam.nl kunt u zich opgeven als mee-eter of als soepkok. Als u soep komt eten, neemt u dan een soepkom en een lepel mee? De eerste vastensoep is op 28 februari a.s. en daarna iedere dinsdag van de 40-dagentijd en begint om 18.00 uur, u bent welkom vanaf 17.30 uur

  Namens de werkgroep Vastensoep alvast bedankt,
  Rokus van den Bout

 • Wereldgebedsdag

  Elk jaar op de eerste vrijdag in maart is het wereldgebedsdag. Deze dag wordt voorbereid door een groep vrouwen, steeds uit een ander land. Dit jaar zijn het vrouwen uit Taiwan die de viering hebben voorbereid.
  Het thema dit jaar is ‘Zichtbaar geloven’, naar aanleiding van de brief die Paulus schreef aan de Efeziërs: “Ik heb gehoord van jullie geloof…”

  Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde gebeden klinken. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.

  Wij vieren de wereldgebedsdag op 3 maart om 19:30 uur in de Dorpskerk te Leidschendam. (Delftsekade 7, ingang Damhouderstraat 2a). Weet u/je van harte welkom.

 • Bezoek aan HetHuis

  Maandagmiddag 16 januari ging een kleine delegatie van de PGL op kennismakingsbezoek bij de buren van de Kruisheuvelkerk.
  Dit particuliere huis, een initiatief van ouders van mensen met een beperking, is werkelijk prachtig opgezet en georganiseerd. De ouders hebben hard gewerkt om met hulp hun mooie plan te realiseren. Ook wij hebben ons steentje bijgedragen door collectes in de kerk.

  Lees er hier meer over en bekijk enkele foto’s

 • 8 januari 2023 – Nieuwjaarsdienst van de Protestantse Gemeente Leidschendam / Leidschenveen in de Kruisheuvelkerk.

  Een dienst waarin we met elkaar het avondmaal vierden. Vanaf 1 januari 2023 hebben we één gezamenlijke kerkenraad. De leden van deze nieuwe kerkenraad werden voorgesteld d.m.v. een collage op de beamer.
  Lees hier alles over deze dienst en bekijk de foto’s

 • 24 december 2022 Kerstavond voor de kinderen in de Kruisheuvelkerk

  Vanaf 16.00 uur was iedereen welkom. De kleinste kinderen vonden het best spannend, maar aan de hand van mama, papa, oma of opa gingen ze, gewapend met een stempelkaartje, op pad. Op zoek naar de bekenden uit het Kerstverhaal. Wie er allemaal waren?  Jozef en Maria, de herders, de engelen, de wijzen, nou je ze waren er allemaal. En wij gingen ze zoeken.

  Er zijn veel foto’s van gemaakt, bekijk ze hier

 • Kerstmaaltijd ouderen

  Dinsdagmiddag13 december werd in de Kruisheuvelkerk de jaarlijkse kerstmaaltijd voor ouderen gehouden. Velen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. De tafels waren feestelijk gedekt en het eten was een verrassing. Wat zag dát er schitterend verzorgd uit, hulde aan het ouderen comité en de vrijwilligers die dit weer mogelijk maakten. Wat een gezelligheid! Alleen maar blije gezichten deze middag.             

  Bekijk de foto’s

 • Black Gospel in de Kruisheuvelkerk, 11 december 2022

  In Het Kerkblad stond enige tijd geleden een oproep om mee te doen met het Black Gospel Adventsproject. Na enkele oefensessies, werd in de dienst van vandaag een spetterend optreden verzorgd onder leiding van Clifton Grep.

  Bekijk de foto’s

 • Vrijdag 2 december, Kerkcafé: Top 2000

  Dat je elkaar aan tafel leert kennen is bekend, zeker als daar iets lekkers op staat. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een kerkcafé! Elke avond heeft een thema. Vandaag stond het kerkcafé in het teken van de Top 2000. Hoe de avond er precies uit zou zien was een verrassing. Er was een geweldige quiz met twee predikanten die zich als enthousiaste ‘platendraaiers’ presenteerden, leuke wetenswaardigheden én veel goede muziek. Voor elk wat wils dus.

  Bekijk hier de foto’s.